1. členská schůze CZARMA

Kdy: středa 7. září 2022
Kde: Fyzikální ústav AV ČR, Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8

Upozornění:
Podmínkou účasti na první členské schůzi CZARMA je členství ve spolku (uhrazený členský poplatek na rok 2022) a včasná registrace na akci.

Informace a podklady pro členskou schůzi:

Program členské schůze

9:30-10:00 Registrace a networking
10:00

Představení CZARMA (Ida Součková Olšová, CZARMA)
The benefits of being an RMA (Simon Kerridge, EARMA)
DARMA zdraví CZARMA (Olaf Svenningsen, DARMA)

Význam kvalitních manažerů a administrátorů ve výzkumu
… z pohledu národní politiky pro výzkum, vývoj a inovace

  • Jana Havlíková, Sekce pro vědu, výzkum a inovace, Úřad vlády ČR

… z pohledu vedení instituce

  • Michael Prouza, Fyzikální ústav AV ČR
  • Ladislav Krištoufek, Univerzita Karlova
  • … z pohledu vědce
  • Luděk Brož, Etnologický ústav AV ČR

Projednání a hlasování o stanovách spolku, výši členských příspěvků a návrhu rozpočtu na rok 2022 a 2023 (Tomáš Mozga, CZARMA)

Představeni kandidátů do předsednictva a dozorčí rady CZARMA

12:00-13:00 Oběd a networking
13:00

Volba členů předsednictva a dozorčí rady CZARMA

Jaká témata nás ve V&V pálí (Aleš Vlk, www.vedavyzkum.cz)

Představení návrhů pracovních skupin CZARMA

16:00-16:30

Administrativní zátěž ve VaV – hlavní problematické oblasti a diskuze návrhů k jejich zlepšení (Anna Krejčová, Ernst & Young, s.r.o.)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info