KONFERENCE CZARMA a 3. členská schůze
2. října 2024, 9:00 – 16:30
Purkyňova 118, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Registrujte se!

Konference CZARMA a 3. členská schůze

Termín: 2. října 2024, 9:00 – 16:30
Místo: Purkyňova 118, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Kapacita: 230 na místě + online (neomezeně)


Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, z. s. (CZARMA) Vás zve na druhou výroční konferenci CZARMA a současně svoji třetí členskou schůzi. Letošním hlavním tématem bude profese manažer(ka) a administrátor(ka) ve výzkumu z pohledu vedení výzkumné instituce. Mezi hlavními hosty konference bude náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jiří Nantl a zástupci vedení výzkumných institucí, kteří s námi budou diskutovat. Pozornost bude věnována i fungování spolku, prezentaci jeho aktivit a v neposlední řadě networkingu.

Součástí akce bude i poster sekce.

Zájemci o sdílení dobré praxe a diskusi v rámci tematických skupin CZARMA jsou srdečně zváni k účasti na neformálních diskusních kulatých stolech k tématům hodnocení vědy, karierní rozvoj a mobility, právní a finanční otázky, widening, komunikace a otevřená věda den před konáním akce, tedy 1. října 2024, od 14:00 do 16:00 v prostorách CEITEC Vysokého učení technického v Brně (Purkyňova 123, kapacita 70 osob).

V neposlední řadě Vás zveme, abyste si přišli popovídat a pobavit se s dalšími CZARMA členy na networkingové setkání den před konáním akce, tedy 1. října 2024, od 19:00 do 22:00 do Platzu (Zelný trh 10, Brno, kapacita 120 osob). Můžete se těšit na středomořskou, mexickou a vietnamskou kuchyni. A také na typické české Honzovy buchty.

PROGRAM (ke stažení)

Bez popisku

Profily řečníků

Ida Součková Olšová

Ida má pracovní zkušenosti z různých typů organizací – od státní správy a samosprávy, nadnárodní společnosti přes zahraniční univerzitu až po současnou pozici na Masarykově univerzitě (MU). V prostředí výzkumných projektů a projektové podpory se pohybuje od roku 2012, za tu dobu se na Rektorátu MU podařilo vybudovat tým zkušených expertů na širokou škálu možností financování výzkumu.

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

Rektor VUT v Brně, profesní manažer, vystudovaný letecký inženýr a pedagog s 20 lety zkušeností z vrcholového managementu VUT a MU. Jako kvestor se na obou univerzitách věnoval řízení financí a projektů. Byl zapojen do pracovních a poradních skupin k financování VŠ na národní i mezinárodní úrovni. Řídil projekt výstavby kampusu MU a dostavby kampusu VUT. Ve vedení VUT se mj. zasazuje o odbornou debatu k podpoře technického vzdělávání jako priority v ČR i EU a usiluje o rozvoj transferu znalostí.

Mgr. Jiří Nantl, LL.M.

Jiří Nantl je náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V letech 2026-2023 působil jako ředitel Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU). V letech 2020 až 2023 byl zastupitelem a náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje.

PhDr. Pavel Baran, CSc.

Působí jako předseda Vědecké rady AV ČR, zodpovídá za koncepční otázky vědní politiky a podpory vědy z veřejných prostředků v součinnosti s orgány státní správy, koordinuje legislativní činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Od roku 2013 je členem Akademické rady a místopředsedou AV ČR pro oblast společenských a humanitních věd. Byl členem RVVI, kde zastával, m.j., funkci 1. místopředsedy. Působil jako ředitel Filosofického ústavu AV ČR. Je členem řady odborných a poradních orgánů.

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

Od roku 2023 je rektorem Slezské univerzity v Opavě. Absolvoval Právnickou fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, doktorské studium pak v oboru mezinárodní hospodářského a obchodního práva na VŠE v Praze. Na Slezské univerzitě působí od roku 2004, mj. jako prorektor pro studijní a sociální záležitosti a prorektor pro strategii a komunikaci. Profesně se zaměřuje na oblast obchodního práva a práva duševního vlastnictví se zaměřením na jejich aplikaci v oblasti moderních komunikačních technologií

Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Je profesorkou environmentální chemie a ředitelkou centra RECETOX. Dlouhodobě se zabývá výskytem a environmentálními a zdravotními dopady toxických látek ve vnějším a vnitřním prostředí, výrobcích a potravinách. V posledních letech vedla řadu projektů z evropských strukturálních fondů a evropských rámcových programů v celkovém objemu téměř dvou miliard korun. V současné době koordinuje projekt TEAMING, evropskou výzkumnou infrastruktur EIRENE a je zapojena do více než deseti rámcových projektů.

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSC., DR. H. C.

Od roku 2011 působí jako ředitel ústavu výzkumu globální změny AVČR (CzechGlobe). Je aktivní v různých poradních orgánech Ministerstva školství a Ministerstva životního prostředí a je členem Švédské královské akademie zemědělských a lesnických univerzit. Aktivně se podílí na odborné přípravě a implementaci klimatických mezinárodních dohod OSN, například Pařížské dohody.

Nik Claesen

Nik Claesen působí jako výkonný ředitelem EARMA. Má zkušenosti z předchozích působišť na Vrije Universiteit Brussel a Imperial College London. Nik Claesen získal v letech 2009-2010 magisterský titul v oboru managementu v podnikání/manažerské ekonomii na KU Leuven.

Ladislav Čoček

Je projektovým manažerem na Grantovém oddělení RMU. V minulost pracoval jako pre- a post-award manažer na projektech financovaných z EU (FP7, H2020, Horizon Europe, ESIF) pro regionální rozvojovou agenturu a soukromou konzultační společnost, od roku 2013 pak působí na MU. V letech 2016–2019 vedl Grant Office na CEITEC MU. účastnil řady platforem pro sdílení zkušeností v oblasti managementu výzkumu. Je koordinátorem pracovní skupiny Projekty v CZARMA a ambasadorem v projektu RM Roadmap. 

REGISTRACE

Registrace je otevřena do 30. 6. 2024 (v případě prezenční účasti, pro účast online do 30. 9. 2024). Prezenční účast* je spojena s konferenčním poplatkem 500,- Kč a je určena pouze pro členy CZARMA (více informací k akci i potvrzení registrace obdrží členové e-mailem). V případě zájmů o členství se přihlaste zde.

*Dovolujeme si Vás upozornit, že registrace pro prezenční účast bude otevřená pouze do vyčerpání kapacit místnosti (konference, kulaté stoly, networkingové setkání) a Vaše rezervace potvrzena až po uhrazení konferenčního poplatku.

POSTER SESSION

Účastníci konference mají možnost se aktivně zapojit do programu konference prezentací svého posteru. Jedná se o výbornou možnost sdílet v rámci komunity projektových manažerů a administrátorů ve výzkumu vaše příklady dobré praxe a získané zkušenosti. Více informací zde.

DOTAZY a KONTAKT

Dotazy zasílejte na adresu konference@czarma.cz.

TIPY NA UBYTOVÁNÍ A DOPRAVU

Doprava na místa konference:

  • Diskusní kulaté stoly – CEITEC VUT, Purkyňova 123. Tramvají č. 12 na konečnou (Technologický park) a následně cca 3 minuty nahoru do kopce ve směru jízdy tramvaje. Po vystoupení již uvidíte budovu s logem CEITEC. Tramvaj č. 12 jede z Hlavního nádraží přes střed města (zastávka Česká).
  • Networkingové setkání – Platz, Zelný trh 10. Místo se nachází přímo v centru Brna, cca 8 minut od Hlavního nádraží. Nejbližší zastávka tramvaje je Šilingrovo nám. (tramvaje 5, 6, 12).
  • CZARMA konference – Fakulta chemická VUT V Brně, Purkyňova 118. Tramvají č. 12 na konečnou (Technologický park) a následně cca 3 minuty zpátky dolů z kopce. Po vystoupení již uvidíte budovu fakulty (po pravé straně tramvaje). Tramvaj č. 12 jede z Hlavního nádraží přes střed města (zastávka Česká).

Navržené hotely:

  • Hotel Amphone ***, rezervace: reception@amphone.cz, tel.: +420 731 483 856. Hotel v centru Brna (na stejné ulici jako hotel Europa) s dobrým spojením (po krátké procházce na tramvaj) ke všem místům konání CZARMA konference.
  • Hotel Europa ***, rezervace: info@hoteleuropa.cz, tel.: +420 541 241 962. Hotel v centru Brna (na stejné ulici jako hotel Amphone) s dobrým spojením (po krátké procházce na tramvaj) ke všem místům konání CZARMA konference.
  • HOTEL Continental***, rezervace: e-mail: info@continentalbrno.cz, tel.: +420 541 519 516. Hotel v centru Brna s dobrým spojením ke všem místům konání CZARMA konference. S hotelem má Masarykova univerzita domluvenou speciální cenu. Zmiňte proto ve své rezervaci, že se účastníte akce Masarykovy univerzity, a tato cena Vám bude nabídnuta.
  • International Brno ****, rezervace: reservation@hotelinternational.cz, tel.: +420 542 122 211. Hotel v centru Brna s dobrým spojením ke všem místům konání CZARMA konference. S hotelem má Masarykova univerzita domluvenou speciální cenu. Zmiňte proto ve své rezervaci, že se účastníte akce Masarykovy univerzity, a tato cena Vám bude nabídnuta.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info