POSTER SESSION CZARMA KONFERENCE

Účastníci konference mají možnost se aktivně zapojit do programu konference prezentací svého posteru. Postery z minulého ročníku naleznete zde. Pokud byste se rádi zapojili do posterové sekce a sdíleli v rámci komunity Vaše best practices, lessons learnt z RMA oblasti, neváhejte se k přípravě posteru přihlásit buď rovnou u registrace, případně pak nejpozději do 30. 6. 2024 společně s abstraktem v max. rozsahu 2000 znaků (včetně mezer) mailem na petra.vaculikova@upol.cz.

Rozhodnutí o přijetí posteru do Poster session bude oznámeno přihlášeným do 31. 7. 2023.

JAKÁ JSOU PREFEROVANÁ TÉMATA POSTERŮ?
Uchazeči o posterovou sekci by měli nabídnout kvalitní a poutavý obsah, podnítit diskuzi a inspirovat ostatní kolegy a kolegyně, zejména ty juniorní. Poster může prezentovat výsledky, výstupy, kompetence, projekty a nastavené procesy z oblasti managování VaV i šířeji pojatého vysokoškolského projektového managementu včetně managementu změny.

Preferovaná témata posterů:

   • Vnímání RMA profese vědeckou komunitou v ČR a zahraničí – jaká je role RMA ve VaV?
   • Impakt profesionalizace RMA v ČR
   • Poskytování RMA podpory na konkrétní instituci (centralizace, decentralizace, služby, definice rolí, pravomoci a odpovědnosti)
   • Jaké profese jsou zahrnuty do RMA?
   • Kariérní rozvoj RMA v konkrétní instituci, vzdělávání a networking RMAs v dané instituci
   • Mobilitní schémata pro RMA
   • Motivace a hodnocení RMA pracovníků
   • Obhajoba HR Award na konkrétní instituci
   • Implementační plán COARA na konkrétní instituci
   • Komunikace a rozdělení rolí pre-award a post-award podpory na konkrétních příkladech
   • Institucionální projektová strategie
   • Přehled motivačních nástrojů vědců k podávání projektů na jednotlivých pracovištích a role RMA v tomto motivačním systému
   • Jak nastavit funkční procesy/spolupráci s ostatními jednotkami v rámci pracoviště v post-ward?
   • Informační systém (CRIS) – proč ho univerzity potřebují a podle čeho vybírat/nechat naprogramovat?
   • Proč se spolupráce s neakademickým sektorem vyplatí?
   • popřípadě další téma související s managementem výzkumu

JAK MÁ POSTER VYPADAT?

   • A1 formát, preference na výšku
   • Vizuálně kvalitně zpracovaný (grafiky, schémata, obrázky, tabulky), nedoporučuje se přemíra textu
   • Poster může obsahovat tyto sekce: cíle, metodu, analýzu, výsledky, závěr, doporučení a diskuzi, nezapomeňte uvést kontakt na sebe, svou instituci včetně jejího loga a případnou dedikaci projektu, o kterém budete referovat
   • Kvalitní poster je na první pohled lákavý pro účastníky konference, je promyšlený a dané téma je kreativně zpracováno
   • Poster by měl být stále čitelný, i když si jej vytisknete na A4, to zajistí, že ve formátu A1 bude viditelný a čitelný ze dvou metrů
   • Pokud připravujete první poster, nebojte se zakomponovat barevné prvky, ale doporučujeme kombinaci max. tří barev

PRAKTICKÉ INFORMACE, KTERÉ JE VHODNÉ PROSTUDOVAT, NEŽ SE DO POSTER SESSION PŘIHLÁSÍTE – VÝBĚR PREZENTUJÍCÍCH, TISK, VLASTNÍ PREZENTACE

   • V rámci konference bude vystaveno max. 20 posterů, v případě velkého zájmu, bude předsednictvo CZARMA vybírat dle abstraktů ty nejrelevantnější a s příslibem největšího dopadu pro komunitu
   • Pokud pošlete poster do 31. 8. CZARMA Vám zajistí zdarma (na náklady asociace) tisk a při příchodu na konferenci již Vás poster bude přichystán a vystaven; postery doručené po tomto datu CZARMA netiskne, tisk je plně v odpovědnosti prezentujícího
   • Poster budete mít možnost prezentovat v networkingových částech programu konference
   • Poster bude po skončení prezentace zpřístupněn všem účastníkům ve formě PDF na webu CZARMA
   • Návštěvníci konference budou hlasovat o nejlepší poster

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info