POSTER SESSION CZARMA KONFERENCE

Účastníci konference mají možnost se aktivně zapojit do programu konference prezentací svého posteru. Jedná se o výbornou diseminaci měkkých výstupů Vašich projektů, neváhejte se s nimi v rámci RMA komunity pochlubit. Pokud byste se rádi zapojili do posterové sekce a sdíleli v rámci komunity Vaše best practices, lessons learnt z RMA oblasti, neváhejte se k přípravě posteru přihlásit buď rovnou u registrace, případně pak nejpozději do 30. 6. 2023 společně s abstraktem v max. rozsahu 2000 znaků (včetně mezer) mailem na konference@czarma.cz.

Rozhodnutí o přijetí posteru do Poster session bude oznámeno přihlášeným do 31. 7. 2023.

JAKÁ JSOU PREFEROVANÁ TÉMATA POSTERŮ?

CZARMA usiluje o kvalitu, takže předpokládáme, že i uchazeči o posterovou sekci nabídnou kvalitní a živý obsah, podnítí diskuzi a budou inspirovat ostatní RMAs, zejména ty juniorní. Poster může prezentovat výsledky, výstupy, kompetence, projekty a nastavené procesy z oblasti řízení VaV i šířeji pojatého projektového managementu včetně managementu změn.

Preferovaná témata posterů:

 • Poskytování podpory zapojení se do Pilíře 1 (MSCA a/nebo ERC) v rámci Vaší instituce
 • Jak dosáhnout kýženého impaktu v projektech? (Impakt jako téma pre-award i post-award)
 • Využití synergií financování (Strukturální fondy, rámcové programy a jiné zdroje a jejich komplementarita)
 • Knowledge valorization
 • Best practice ve vytěžování wideningových nástrojů (případně návrh nových)
 • Nejčastější překážky v motivaci vědců k zapojení do Horizonu a motivační nástroje k překonání těchto překážek
 • Jak napsat úspěšný projekt krok za krokem?
 • Jak nastavit funkční procesy/spolupráci s ostatními jednotkami v rámci pracoviště v post-award?
 • Research information system – proč ho instituce potřebují a podle čeho vybírat/nechat naprogramovat?
 • Surrounding ecosystem – proč se spolupráce s neakademickým sektorem vyplatí?
 • Příběhy a strategie – jak se výzkumné týmy na Vaší instituci staly zajímavými pro partnerství v RIA?
 • Zkušenosti z koordinátorství konsorciálních projektů
 • Vzdělávání a networking RMAs ve Vaší instituci

JAK MÁ POSTER VYPADAT?

 • A1 formát (594 x 841 mm), preference na výšku
 • Vizuálně kvalitně zpracovaný (grafiky, schémata, obrázky, tabulky), nedoporučuje se přemíra textu
 • Poster může obsahovat tyto sekce: cíle, metodu, analýzu, výsledky, závěr, doporučení a diskuzi, nezapomeňte uvést kontakt na sebe, svou instituci včetně jejího loga a případnou dedikaci projektu, o kterém budete referovat
 • Kvalitní poster je na první pohled lákavý pro účastníky konference, je promyšlený a dané téma je kreativně zpracováno
 • Poster by měl být stále čitelný, i když si jej vytisknete na A4, to zajistí, že ve formátu A1 bude viditelný a čitelný ze dvou metrů
 • Pokud připravujete první poster, nebojte se zakomponovat barevné prvky, ale doporučujeme kombinaci max. tří barev
 • Poster může být zpracován českém nebo anglickém jazyce
 • Šablona v PPT dostupná zde: doplnit link

PRAKTICKÉ INFORMACE, KTERÉ JE VHODNÉ PROSTUDOVAT, NEŽ SE DO POSTER SESSION PŘIHLÁSÍTE – VÝBĚR PREZENTUJÍCÍCH, TISK, VLASTNÍ PREZENTACE

 • Pokud pošlete poster do 15. 9. 2023 CZARMA Vám zajistí zdarma (na náklady asociace) tisk a při příchodu na konferenci již Váš poster bude přichystán a vystaven; postery doručené po tomto datu CZARMA netiskne, tisk je plně v odpovědnosti prezentujícího
 • Poster budete mít možnost prezentovat v networkingových částech programu konference
 • Poster bude po skončení prezentace zpřístupněn všem účastníkům ve formě PDF

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info