Vedení CZARMA

Klíčovými orgány spolku jsou sedmičlenné Předsednictvo a pětičlenná Dozorčí rada. Členové vedení CZARMA byli zvolení na členské schůzi dne 7. 9. 2022. Zásadní roli ve fungování CZARMA hrají pracovní skupiny. Vedoucí pracovních skupin jsou tedy součástí širšího vedení CZARMA.  

Předsednictvo
 • Ida Součková Olšová, předsedkyně
 • Tomáš Mozga, místopředseda
 • Lenka Chvojková,
 • Adéla Jiroudková,
 • Jan Ostřížek,
 • Hana Štěpánková,
 • Petra Vaculíková.
Dozorčí rada:
 • Aleš Vlk, předseda,
 • Michaela Ambrožová, 
 • Eva Dvořáková, 
 • Karolína Friessová,
 • Veronika Palečková. 
Vedoucí pracovních skupin:
 • Radka Preclíková (Profesní rozvoj)
 • Ladislav Čoček (Projekty)
 • Lenka Chvojková (Finance)
 • Michal Hlavačka (Právní management)
 • Lukáš Palko (Výzkumná politika)
 • Tomáš Mozga (Lidské zdroje)
 • Blanka Collins (Mobility)
 • Gabriela Langhammerová (Gender ve výzkumu)
 • Jiří Marek (Otevřená věda)
 • Dagmar Vokounová Franzeová (Komunikace vědy)
 • Zdenka Žampachová (Etika ve výzkumu)
 • Ondřej Hradil (Výzkumné infrastruktury)
 • Michal Petr (Hodnocení výzkumu)

Předsednictvo

Kontakt: board@czarma.cz

Bez popisku

Ida Součková-Olšová, Chair

Bez popisku

Tomáš Mozga, Vice-Chair

Bez popisku

Lenka Chvojková

Bez popisku

Adéla Jiroudková

Bez popisku

Jan Ostřížek

Bez popisku

Hana Štěpánková

Bez popisku

Petra Vaculíková

Dozorčí rada

Kontakt: supervisory@czarma.cz

Bez popisku

Aleš Vlk

Bez popisku

Michaela Ambrožová

Bez popisku

Eva Dvořáková

Bez popisku

Karolína Friessová

Bez popisku

Veronika Palečková

Více o lidech v CZARMA

Bez popisku

Ida Součková Olšová má pracovní zkušenosti z různých typů organizací – od státní správy a samosprávy, nadnárodní společnosti přes zahraniční univerzitu až po současnou pozici na Masarykově univerzitě (MU). V prostředí výzkumných projektů a projektové podpory se pohybuje od roku 2012, za tu dobu se na Rektorátu MU podařilo vybudovat tým zkušených expertů na širokou škálu možností financování výzkumu. Je předsedkyní Research Management Task Force v rámci Utrecht Network a od roku 2020 odpovídá za organizaci schůzek sítě REGON (Regional Grant Office Network).

Bez popisku

Tomáš Mozga je zakládající člen CZARMA. Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po pěti letech strávených ve švédské Uppsale (2011-2016) se vrátil zpátky do ČR s cílem rozvíjet obor projektový management vědy a pomáhat vědcům připravovat, podávat a realizovat výzkumné projekty. Má zkušenosti s projekty ERC, EIC, EMBO, H2020, HE, MSCA, TAČR, GAČR, AVČR, MPO, MŠMT, OPVVV a stipendii. Jeho koníčkem je mentoring aktivních a tvůrčích studentů, vedení kurzů projektového řízení, profesního rozvoje vědecké kariéry a mezinárodní mobility, integrace expatů a podpora zakládání nových výzkumných skupin v ČR.

Bez popisku

Lenka Chvojková je národním kontaktem pro finanční otázky rámcových programů EU. Působí v TC Praha, kde zodpovídá za koordinaci činností v oblasti finančních, právních a administrativních aspektů rámcových programů EU. Rok působila i v České styčné kanceláři pro výzkum a vývoj v Bruselu. V oblasti projektové podpory se pohybuje již od roku 2007. Stála u zrodu pracovní skupiny finančních a projektových manažerů vysokých škol a ústavů AV ČR. Je manažerkou projektu zaměřeného na spolupráci evropských národních kontaktů a expertkou Pracovní skupiny EK pro modelovou grantovou dohodu.

Bez popisku

Adéla Jiroudková působí na pozici Vedoucí odboru pro vědu a výzkum Univerzity Karlovy. V průběhu posledních 10 let se účastnila nejrůznějších zahraničních workshopů, dále se vzdělávala a absolvovala několik pracovních stáží na prestižních zahraničních univerzitách. Za zásadní považuje svůj pobyt na KU Leuven (Nizozemí) a Trinity College Dublin (Irsko). Je aktivní členkou v různých univerzitních asociacích, v minulosti působila například jako místopředsedkyně pracovní skupiny Research Support Officers Coimbra Group a byla členkou skupiny, která připravovala poziční dokument pro Evropskou komisi k novému rámcovému programu Horizont Evropa. Na UK se zapojila do implementace HR Award či Gender Equality Plan.

Bez popisku

Jan Ostřížek se v prostředí výzkumných a dalších projektů a projektové podpory pohybuje od roku 2008. V současné době pracuje pro výzkumné centrum RECETOX Masarykovy univerzity, kde se zabývá zejména přípravou strategických, individuálních a infrastrukturních projektů. Je řešitelem projektu ERA ​Chair a podílí se na řešení projektu Teaming. Současně působí jako hodnotitel projektů H2020/HEU a komunitárních projektů. Zkušenost s komunitárními projekty získal i jako řešitel během doktorského studia. Zabývá se také komunikací a hodnocením vědy a výzkumu. 

Bez popisku

Hana Štěpánková vystudovala VŠE. První profesní roky se věnovala účetnictví a finančnímu managementu v soukromé sféře, poté pracovala 4 roky na Imperial College London v oddělení Research Services. Po návratu do ČR se starala o první český ERC projekt. Na VŠCHT vede Projektové centrum. Ve své práci se snaží o dobré vztahy se všemi, od výzkumníků po kolegyně v projektovém centru. 

Bez popisku

Petra Vaculíkovásoučasné době působí jako vedoucí Centra projektové podpory na Filozofické fakultě Univerzity PalackéhoOlomouci, kde je odpovědná za projektovou strategii fakulty. Nejvíce ji baví komplexní interdisciplinární projektyoblasti humanitníchsociálních věd. V projektovém managementu se pohybuje 10 let, zprvu v post-award pozicích administrátora, později jako pre-award konzultant GAČR, TAČR, Norské fondy apod., v současné době spíše jako research advisor v pre-award fázích mezinárodních projektůlabelem excelence. Aktuálně poskytuje podporu vědcům převážněrámci Horizonu (MSCA, ERC, Pilíř II – zejména cluster 2, wideningové výzvy). zkušenostipřípravouvedením projektu Sinofon (OPVVV, excelentní výzkum) a věří, že spoluprácesdílení je víc než konkurencesoutěživost.

Bez popisku

Aleš Vlk je absolventem oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorského programu v oblasti vysokoškolské vzdělávací politiky na Twente Universiteit v Nizozemsku. Pracoval kromě jiného jako poradce v Agentuře Czechinvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Od roku 2008 působil především jako lektor, facilitátor a moderátor ve společnosti alevia. V roce 2016 založil a do roku 2022 působil na portále Vědavýzkum.cz, který zprostředkovává informace z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Od září 2022 je proděkanem pro vnější vztahy a rozvoj na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Bez popisku

Michaela Ambrožová se věnuje projektovému a finančnímu řízení od roku 2009, kdy nastoupila na Rektorát MU. V rámci finančního řízení začala nabírat zkušenosti na investičním projektu EHP/Norska na rekonstrukci jezuitského areálu v Telči (Univerzitní centrum Telč) a dále v projektech OP VK. Postupně z finančního řízení přešla na projektové řízení celouniverzitních projektů OP VK a OP VVV. Na oddělení celouniverzitních projektů se podílí na realizaci 9 projektů OP VVV v celkové výši více jak 0,5 mld. Kč. 

Bez popisku

Eva Dvořáková má více než 10 let zkušeností v oblasti projektového řízení: komplexní projektová podpora výzkumných týmů, vyhledávání a monitoring grantových výzev, příprava a podávání projektových návrhů (zkušenosti s GAČR, TAČR, MŠMT - OP VK, OP VaVpI, OP VVV, Inter-Excellence, MPO - TIP, TRIO, OP PIK, MV ČR, MZ ČR, MO ČR, MK ČR, H2020, MSCA, HORIZON EUROPE, INTERREG EUROPE, LIFE+, COSME, CORNET), administrace, finanční a personální řízení projektů, negociace smluv, příprava podkladů k veřejným zakázkám. Působí v Liberci ve VÚTS, a.s.

Bez popisku

Karolína Friessová je manažerka zahraničních projektů v Projektovém centru VŠCHT Praha. Projektové podpoře se věnuje od roku 2011. Ze své praxe má zkušenosti především s mezinárodními programy (rámcové programy EK, Interreg CE, EHP a Norské fondy), částečně se podílí i na projektech národních poskytovatelů (GAČR, TAČR, MŠMT). Pro svoji práci využívá zkušenosti z předchozí vědecké dráhy a dvouletého pobytu v Německu v průběhu doktorátu. V současné době se věnuje jak pre-award tak i post-award fázi projektů. Je hlavní řešitelkou projektu Kancelář podpory mezinárodních projektů a podpora integrace zahraničních výzkumníků v ČR, rozšířená o informační platformu pro podporu inovací v oblasti potravin (KOMPAS) uděleného v rámci programu INTER-INFORM MŠMT.

Bez popisku

Veronika Palečková v současné době zastává pozici vedoucí Projektové kanceláře Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., kde se podílí na přípravě národních a mezinárodních projektů účelové podpory. Na různých pozicích v oblasti podpory vědy a výzkumu se pohybuje již od roku 2002. V rámci svého působení v kanceláři Grantové agentury ČR a na odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR zastupovala ČR v řídících výborech mnoha mezinárodních programů a uskupení. Měla tak možnost se aktivně zapojit do projektové podpory jak ze strany poskytovatelů, tak i příjemců.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info