CZARMA POSTER SESSION 2023

Účastníci konference měli možnost se aktivně zapojit do programu konference prezentací svého posteru. Celkem se sešlo devět posterů, které soutěžily o přízeň účastníků v rámci CZARMA Poster session award. O pořadí posterů hlasovali účastníci během členské schůze.

Pořadí vítězných posterů:

1. místo 

Aplikovaný výzkum v projektech VaV
Zdenka Žampachová

2. místo

Open Science
Jiří Marek 

3. místo

NCP's project
Technologické centrum Praha

Všechny soutěžní postery 2023:

Rovné příležitosti jako priorita UK
Iveta Bayerová

ESPO: Webová aplikace pro efektivní vyhledávání projektových příležitostí na Masarykově univerzitě
Jitka Blažková, Martin Komenda 

Tomas Bata University as
a Twinning project coordinator
Kamila Fabiánová a kol. 

Projektová centra ČZU v oblasti ERA
J. Jechová a kol.

Open Science
Jiří Marek 

BAANG: Koordinace, excellence a inovativní metoda
Blanka Marušincová

NCP's project
Technologické centrum Praha

Building a winning proposal
Technologické centrum Praha

Aplikovaný výzkum v projektech VaV
Zdenka Žampachová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info