1. členská schůze CZARMA

9. 9. 2022

Bez popisku

Budoucnost projektové podpory na českých institucích

Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu (CZARMA) zahájila svou činnost na 1. členské schůzi. Akce se konala 7. 9. 2022 v Praze za organizační podpory Technologického centra AV ČR a Fyzikálního ústavu AV ČR, v jehož reprezentativních prostorách se sešlo téměř 150 členů asociace. Profesionálové z různých oblastí projektového řízení z institucí napříč Českou republikou diskutovali o možné budoucí podobě projektové podpory české vědy.

Vybudovat na českých institucích kvalitní, efektivní a profesionální projektovou podporu, která odpovídá evropským standardům a drží krok s měnící se definicí profese projektového manažera. To je hlavním cílem CZARMA, asociace sdružující projektové manažery a profesionály v oblasti vědy a výzkumu, kterým není lhostejná budoucnost české vědy. CZARMA se od svého založení v květnu 2022 rozrostla z pár desítek členů na téměř 270 registrovaných. Svědčí to nejen o obrovském zájmu ze strany odborné veřejnosti a o její motivaci podílet se na systémových změnách vedoucích k navýšení prostředků financování vědy a výzkumu, ale také o potřebě zaplnit bílé místo na mapě institucionální podpory vědecké komunity, kterým špičkový projektový servis bezesporu je.

Právě o zmapování této profesní oblasti a o postupném odkrývání té správné „trasy“ vedoucí k získání know-how při psaní a administraci projektů hovořila v úvodu setkání Ida Součková Olšová z Masarykovy univerzity v Brně, která stála u vzniku CZARMA a v oblasti projektového managementu působí již řadu let.

„Prvotní pokusy orientovat se na slepé mapě řízení projektů byly plné tápání a zjišťování, kudy cesta nevede. Postupně se ovšem mapa ve spolupráci s kolegy z dalších institucí začala zaplňovat konkrétními obrysy a orientačními body. Dnes si troufám říci, že mapu pokrývá poměrně hustá síť turistického značení, na které má CZARMA ambici stát se zkušeným průvodcem.“

Setkání zahájili členové spolků EARMA (European Association of Research Managers and Administrators) a DARMA (Danish Association of Research Managers and Administrators) Simon Kerridge a Olaf Svenningsen. Obě asociace jsou pro CZARMA zdrojem inspirace i spolupráce na evropské úrovni. Promluvili také zástupci vědců, například řešitel prestižního ERC projektu Luděk Brož přál asociaci vše dobré a dodal svůj osobní pohled: „S postupem času to vnímám tak, že vaše podpora se pro vědce stává naprosto zásadní a nenahraditelnou. Je dost dobře možné, že jsme v tuto chvíli na prahu ekonomické krize, a já jsem hluboce přesvědčen o tom, že právě v takové době potřebujeme skvělý grantový management, potřebujeme efektivně shánět jiné zdroje a pak ty projekty efektivně, kvalitně a úspěšně vést.“ S jeho názorem se ztotožnil ředitel Fyzikálního ústavu Michael Prouza, který potvrdil, že: „Dříve si projekty byli vědci schopní nějak řešit sami. Situace se ale výrazně proměnila, a za dnešních podmínek je řešení projektu bez projektové podpory nerealizovatelné.“ Velmi mile přivítala členy CZARMA paní Bakičová, ředitelka Odboru koordinace vědy, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR která ve svém projevu mluvila o Strategických cílech NP VaVaI 2021+.

Další program schůze naznačil směr, kterým se nyní budou ubírat příští kroky CZARMA. Nezbytným bodem programu bylo schválení stanov spolku a prezentace spojené administrativy a hospodaření. Následně proběhly volby do orgánů spolku. Předsedkyní CZARMA byla zvolena Ida Součková Olšová, místopředsedou se stal Tomáš Mozga (Biologické centrum AV ČR), který je jedním ze zakládajících členů CZARMA. Zvoleno bylo i 5 členů představenstva a 4 členové Dozorčí rady v čele s předsedou dozorčí rady Michalem Hojdekrem (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích).

Milým zpestřením v úvodu odpolední sekce pak byla účast a přednáška Aleše Vlka, který z pozice zvoleného čestného člena CZARMA hovořil o aktuálních tématech ve vědě a výzkumu.

Klíčovou součástí programu pak byla prezentace nově ustanovených pracovních skupin. Třináct pracovních skupin společně pokrývá širokou škálu témat, dovedností a expertízy relevantní pro řízení projektů - od finančního či právního managementu přes etiku ve výzkumu nebo profesní rozvoj až po komunikaci vědy. Pracovní skupiny budou přes odlišné agendy úzce spolupracovat a pomohou tak v praxi formovat novou, komplexní podobu projektové podpory. Výzvou, před kterou nyní skupiny stojí, je finalizace agend, vytvoření střednědobých strategií a naplánování konkrétních výstupů své činnosti během nadcházejícího podzimu. Členství v pracovních skupinách je otevřené všem členům CZARMA se zájmem aktivně se podílet na formování a pracovní náplni těchto skupin. Aktuální seznam a popis skupin včetně informací o přihlášení do spolku naleznete na www.czarma.cz.

Předsedkyně sdružení by ráda pro ČR využila fungující a osvědčené systémy projektového managementu ve vědě a výzkumu v tuzemsku i zahraniční: „Nemá smysl se stále dokola znova a znova učit jezdit na kole, zatímco ostatní už se vezou v elektromobilu“. Přitakala jí i nově zvolená členka předsednictva Lenka Chvojková (TC AV ČR): „Bez spolupráce s profesionály v oboru, bez sdílení zkušeností a odborných dovedností a bez učení se jeden od druhého bychom se nikam neposouvali.“

Hlavním záměrem členské schůze bylo dát účastníkům příležitost k networkingu v neformálním duchu a učinit tak první konkrétní krok k propojení komunity projektových manžerů a administrátorů na národní úrovni. Podle prvních ohlasů zúčastněných se záměr podařil.

Galerie


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info