Getting Ready for Framework 10

22. 5. 2024

Bez popisku

Tento týden se konala akce „Getting Ready for Framework 10“, kterou pořádala CZARMA a která přilákala 71 účastníků z univerzit, výzkumných center, NCPs a ministerstev. Hlavním řečníkem byl Sean McCarthy, renomovaný odborník na výzkumné programy EU, který zdůraznil důležitost lobbování a aktivního zapojení manažerů ve výzkumu do vyjednávání o FP10. Manažeři by měli být schopni vysvětlit výzkumníkům nejen, co je v tématech pracovních programů a jednotlivých výzev, ale také proč. Měli by neustále monitorovat aktuální dění na EU úrovni, od strategických projektů až po významné konference v oboru, relevantní asociace a vývoj politik EU. Měli by připravovat vstupy pro veřejné konzultace, podporovat zapojení vedení svých institucí do strategických setkání a motivovat výzkumníky k zapojování do pracovních a poradních skupin, asociací a relevantních projektů CSA. Spolupráce s národními delegáty, ministerstvy a institucemi EU je klíčová pro úspěšné vyjednávání.

V úvodu akce zaznělo také krátké shrnutí novinek k přípravám FP10 na národní úrovni. Ředitelka odboru výzkumu a vývoje MŠMT, Lucie Núñez Tayupanta, představila platformu MŠMT pro FP10 a plán na vytvoření národního pozičního dokumentu do konce roku 2024. Lenka Chvojková z TC Praha představila novou sekci k webu FP10 a aktivity NCP. Ondřej Hradil z Masarykovy univerzity představil aktivity neformální pracovní skupiny k FP10, skládající se z členek a členů CZARMA a dalších příjemců majících zkušenosti s realizací rámcových programů EU.

Věříme, že tyto aktivity významně přispějí k dobré přípravě FP10 v České republice a k úspěšnému zapojení našich výzkumných institucí do evropských výzkumných programů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info