Setkání CZARMA k vědecké diplomacii na Ministerstvu zahraničních věcí ČR

25. 3. 2024

Bez popisku

Dne 25. března 2024 se na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky (MZV) konalo první setkání zaměřené na vědeckou diplomacii, organizované Českou asociací manažerů a administrátorů ve výzkumu (CZARMA). Akce se zúčastnili zástupci ministerstva z odboru ekonomické a vědecké diplomacie, včetně Kateřiny Joselové, Olgy Kalinové, Heleny Schulzové a Tomáše Píši, a členové CZARMA - zástupci z českých univerzit a výzkumných institucí.

Setkání se soustředilo na možnosti rozvoje spolupráce mezi ministerstvem a akademickými institucemi. Vědecká diplomacie je klíčová pro řešení globálních výzev a zajištění ekonomického, politického a společenského rozvoje prostřednictvím kvalitního vzdělávání, výzkumu a technologií. Aktivity vědecké diplomacie zahrnují tři hlavní kategorie: „science in diplomacy“, „science for diplomacy“ a „diplomacy for science“.

Velká část prezentace a následné diskuze byla věnována projektům na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), které organizují ambasády. Ty „vyvážejí“ zástupce českých institucí na zahraniční mise s cílem propagovat české vzdělávání a inovace. Každý rok proběhne přibližně 300 PROPEDů, kterých se účastní společně zástupci výzkumných institucí a firem. Jedním z uvedených příkladů byla mise do Německa, kde byla česká delegace včetně konkrétních produktů podpořena ambasádou, která zajistila program, návštěvy institucí a ubytování. Cestovné si musel český subjekt pokrýt v rámci spoluúčasti sám.

Zástupci ministerstva také představili využívané katalogy výzkumných a vývojových institucí ve čtyřech jazykových mutacích a diskutovali se zástupci CZARMA o možnosti spolupráce na veletrzích mezinárodního vzdělávání, kde by se mohly propagovat české doktorandské a postdoktorandské pozice.

„Ministerstvo zahraničí je další státní institucí, se kterou CZARMA navázala přímou a velmi konstruktivní spolupráci. Věda je mezinárodní. Ministerstvo a jeho síť zastupitelských úřadů jsou naše tykadla, abychom po celém světě dávali vědět o české vědě a motivovali studenty a výzkumníky, aby s českými institucemi spolupracovali nebo se k nim připojili. Konkrétní možnosti spolupráce s MZV a zastupitelskými úřady budou také představeny na výroční konferenci CZARMA v Brně formou posteru“ říká Ondřej Hradil z Masarykovy univerzity, který jednání jménem CZARMA inicioval.

Prohlídka Černínského paláce

Po formálním jednání byli účastníci setkání pozváni na prohlídku bytu Jana Masaryka a reprezentativních částí Černínského paláce. Účastníci měli možnost nahlédnout do prostor bývalé rezidence ministrů zahraničních věcí, které byly v roce 1993 pietně upraveny. Byt ve druhém patře Černínského paláce sloužil ministrům od vzniku Československa do 50. let 20. století a z dob využívání jeho nejznámějším nájemníkem, synem prezidenta Tomáše G. Masaryka, se zachovalo dobové rádio a původní koupelna. Tragickou událost z 10. března 1948 připomíná od roku 1989 na nádvoří pamětní deska.

Prohlídka pokračovala do reprezentativních částí Černínského paláce, kde byli účastníci seznámeni s historií a architekturou paláce, postaveného v roce 1675 Humprechtem Janem Černínem. Díky rekonstrukci prof. Pavla Janáka v letech 1929–1934 se z paláce přestavěného na kasárna znovu stalo reprezentativní sídlo Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Setkání bylo vysoce produktivní a přineslo řadu nových nápadů a možností spolupráce. Zástupci CZARMA a MZV se dohodli na intenzivnější komunikaci a koordinaci při plánování budoucích misí a projektů a využili nabídky konzultací s ekonomickými a vědeckými diplomaty, které MZV poskytuje. Zajímavé informace a nabídky spolupráce na jednotlivých akcí najdete na Teamsovém kanálu Politika vědy v CZARMA Teams.

Za CZARMA se účastnili Ondřej Hradil (MU – rektorát), Jan Ostřížek (MU – RECETOX), Klára Slanařová (MU – ÚVT), Pavel Koudelák (ČVUT – rektorát), Veronika Palečková (UOCHB), Andrea Nogová (UPOL – CATRIN), Jiří Navrátil (UPOL – CATRIN, tech transfer), Eva Matějcová (UK – rektorát), Ester Jarour (MU – CEITEC), Barbora Vidová Hladká (UK – MFF), Ludmila Součková (UK – Natur), Petra Köppl (Fyzikální ústav AV ČR), Hana Owsianková (UPOL – Filozofická fakulta), Naďa Witzanyová (ELI ERIC), Pavlína Pancová Šimková (MENDELU – LDF) a Bára Křenek Sobotková (DZS).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info