V4 Training for Research Project Managers - očima účastnice

27. 3. 2024

Bez popisku

Ve dnech 11.-13. března 2024 se v Bruselu uskutečnilo jubilejní 15. vydání školení V4 Training for Research Project Managers. Zúčastnilo se jej 34 zástupců projektových a ekonomických oddělení ze 4 zemí Visegrádu (České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska) společně se zástupci 5 dalších zemí –Irska, Nizozemí, Německa, Ukrajiny a Rumunska. Během 3 programově nabitých dní proběhl intenzivní školící program v oblasti managementu vědeckých a inovačních projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie – zahrnující jak program Horizont Evropa, tak i další evropské programy jako například program COST. Více informací o akci na webu CZARMA.

Přednášející byli pozváni ze styčných kanceláří zúčastněných V4 zemí (za Českou republiku se jedná o CZELO, Českou styčnou kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu, která je součástí DZS, Domu zahraniční spolupráce spravovaného MŠMT), Dánska a Velké Británie; dále šlo o řečníky z řad zaměstnanců Evropské komise, kanceláří spravujících evropské grantové programy nebo fungujících jako zastoupení zahraničních vysokých škol v Bruselu, stejně jako zástupců grantových a projektových oddělení vybraných belgických vysokých škol.

Pro účast za Českou republiku bylo z cca 25 kandidátů vybráno 7 účastnic a 1 účastník, který zároveň reprezentoval Ukrajinu. Zastoupeny byly 3 velké univerzity (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci), dvě další vysoké školy (Univerzita Pardubice a Vysoká škola polytechnická Jihlava), Akademie věd České republiky (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Filosofický ústav AV ČR), stejně jako Technologické centrum Praha.

Je těžké vybírat z celkově 15 hlavních programových bodů ty nejzajímavější, protože přínosné a informacemi nabité byly všechny příspěvky, ať už se týkaly vědecké diplomacie, sestavování pracovních programů EU grantových schémat, reprezentace univerzit v Bruselu, finančního a projektového managementu nebo hodnocení projektových žádostí. Primárně tedy uvedu, že mě osobně zaujaly všechny a ze školení jsem si odvezla sešit plný poznámek, kde zůstaly jen poslední dvě stránky prázdné – a dodám, že si kromě účasti na školení samotném velmi cením i možnosti networkingu s kolegy jak z V4 zemí, tak Bruselu, ale i dalších zúčastněných států.

Jako svoje osobní favority mezi jednotlivými příspěvky pak vyberu následující – All about the Work Programme – how it is created, how to read it, and how to influence it“ Jakoba Justa Madsena z dánské styčné kanceláře DANRO, „How to be visible in Brussels?“ Massima Busuoliho z norské univerzity NTNU a „Online tools for and about Horizon Europe projects: Horizon Dashboard“ Błażeje Thomase z britské styčné kanceláře UKRO. První příspěvek nám osvětlil, jak se připravují pracovní programy, jak s nimi číst a pracovat – a zdůraznil, že je třeba se věnovat již jim, a ne až vypsaným výzvám samotným. Ve druhém charismatický Ital působící v Bruselu jako zástupce norské instituce přiblížil výhody existence zastoupení vysoké školy ucházející se o evropské financování vědy přímo v Bruselu, kde se rozhoduje o podobě grantových schémat a výzev pro příští roky, a to nejen pro aktuální, ale i budoucí rámcové programy. Poslední jmenovaný příspěvek pak představil nástroj Horizon Dashboard, který téměř nikdo z účastníků školení neznal a neuměl používat, přestože zde Evropská komise veřejně zpřístupňuje přehled o účasti jednotlivých zemí, regionů a institucí v současných i minulých rámcových programech. Pokud tento nástroj neznáte, můžete jej vyzkoušet pod odkazem R & I Projects zde.

Školení V4 Training for Research Project Managers je pořádáno dvakrát ročně a jeho další vydání se již nyní připravuje na podzim 2024. Pokud budete mít možnost účasti, vřele vám ji doporučuji.

Ivana Herglová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info