Vzdělávání pro začínající RMA (manažery a administrátory ve vědě a výzkumu)

24. 6. 2024

Bez popisku

Rádi bychom Vás pozvali na speciální vzdělávací akci určenou pro začínající manažery a administrátory ve vědě a výzkumu (RMA). Vzdělávání se skládá ze tří klíčových modulů, přičemž je nutná účast na všech třech modulech. Akce proběhne fyzicky v termínu 23. - 25. října 2024 na Univerzitě Karlově (Karolinum, Malá aula). Registrace bude otevřena na začátku září pro maximálně 35 účastníků.

Program:

23. října: Modul 1 - Český výzkumný prostor: Úvod do prostředí výzkumu a vývoje, právní rámec

Lektor: Ondřej Hradil (MU)
Formát: Frontální výuka kombinovaná s prací ve skupinách
Obsah: Tento modul poskytne přehled o českém výzkumném prostředí, včetně právního rámce, který ovlivňuje výzkum a vývoj v ČR.

24. října: Modul 2 - Příprava a realizace výzkumných projektů

Lektoři: Laďa Čoček a Jakub Zeman (MU)
Formát: Frontální výuka kombinovaná s prací ve skupinách
Obsah: Modul se zaměří na pomoc vědcům při orientaci ve financování výzkumu, organizaci přípravy výzkumných projektů a klíčové body při psaní žádostí o financování.

25. října: Modul 3 - Finanční management projektů

Lektoři: Hanka Štěpánková (VŠCHT) a Zita Lužná (CEITEC MU)
Formát: Frontální výuka kombinovaná s prací ve skupinách
Obsah: Tento modul pokryje základní finanční pojmy v projektech, s důrazem na osobní náklady a plánování a sestavení rozpočtu projektu.

Cena kurzu je pro členy CZARMA 1200 Kč a pro ne-členy 2200 Kč. Po absolvování všech tří modulů obdrží účastník certifikát s potvrzením účasti.

Věříme, že tato vzdělávací akce bude pro Vás přínosná a přispěje k Vašemu profesnímu rozvoji v oblasti výzkumu a vývoje. Těšíme se na Vaši účast!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info